Trạng thái:
Đã khởi công vào ngày 19/01/2024
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
27
Số căn:
4.000
Quy mô dự án:
4.45ha
Mật độ xây dựng :
30%
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Loại: Căn hộ Trạng thái: Đã khởi công vào ngày 19/01/2024
Số Block:6 Số tầng:27
Quy mô:4.45ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:4.000 Thời gian bàn giao:Quý 4/2027 bàn giao hoàn thiện
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Loại: Căn hộ
Trạng thái: Đã khởi công vào ngày 19/01/2024
Số Block:6
Số tầng:27
Quy mô:4.45ha
Mật độ:30%
Số căn hộ:4.000
Bàn giao:Quý 4/2027 bàn giao hoàn thiện