Trạng thái:
Đang xây hoàn thiện - Dự kiện quý 1/2023 mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
28
Số căn:
2069
Quy mô dự án:
2,4ha
Mật độ xây dựng :
54%
Tập đoàn Hoa Lâm Tập đoàn Hoa Lâm
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây hoàn thiện - Dự kiện quý 1/2023 mở bán
Số Block:4 Số tầng:28
Quy mô:2,4ha Mật độ xây dựng:54%
Số căn hộ:2069 Thời gian bàn giao:quý 4/2025
Tập đoàn Hoa Lâm Tập đoàn Hoa Lâm
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây hoàn thiện - Dự kiện quý 1/2023 mở bán
Số Block:4
Số tầng:28
Quy mô:2,4ha
Mật độ:54%
Số căn hộ:2069
Bàn giao:quý 4/2025
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931 737 898